100% dodržiavanie preventívnych opatrení | Online festival Plody doby
22.04.2020

100% dodržiavanie preventívnych opatrení

Všetci hudobní interpreti budú svoje koncerty vysielať naživo priamo z pódia, s profesionálnym ozvučením a svetlom – samozrejme so zabezpečením všetkých preventívnych nariadení. “Kontaktné zariadenia a mikrofóny, prechádzajú pred každým koncertom vyvarením tzv. klietky, čiže celej neelektrickej časti, ktorá je v kontakte s hudobníkom, a zároveň uložená v boxe bez dotyku inej osoby po dobu min. 48 hodín. Následne je mikrofón v boxe podaný umelcovi, bez dotyku s technikom,” upresňuje Ondrej Geče produkčnú špecifikáciu festivalu. 

Vzhľadom na všetky aktuálne obmedzenia je organizácia takéhoto podujatia nesmierne náročná a vyžaduje nielen neštandardné postupy, ale aj veľké množstvo dôvery, odhodlania a energie všetkých členov v našom tíme. Večne nabitý telefón s funkčnými slúchadlami pri pohybe z jednej konferenčnej miestnosti v kuchyni do učebne v detskej izbe a späť do ďalšej virtuálnej meetingovky je tiež jedna z ďalších našich realít dnešných dní,” dodáva  Tatiana Kravčenko, projektová manažérka festivalu. Jeho organizátori chcú poukázať aj na často opomínané profesie, ktorých preventívne opatrenia zasiahli rovnako ako umelcov či organizátorov kultúrnych podujatí.

Bez technikov, zvukárov či osvetľovačov by prvý virtuálny festival nedokázal zrealizovať ani jeden z plánovaných koncertov. Práve nasadeniu všetkých členov tohto “offline tímu” preto patrí zásluha, že prvý virtuálny festival prinesie plnohodnotné hudobné zážitky aj v čase karantény.